Hjemmeside

UNDERVISNING

AV

Torbjørn Trondsen

Førsteamanuensis, dr. scient./ fiskerikandidat

Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

Tlf. 776 45567, Fax 776 46020, mobil 90740832, email torbjorn@ nfh.uit.no

Sist oppdatert18.09.00

 

Kurstilbud i markedsføring

·        Fiskerimarkedsføring NFH, UiTø

o        F-145 Innføringskurs i markedsføring.

o        F-241 Industriell markedsføring og distribusjon

o        Foretaksstrategi og internasjonalisering 

o        Forskningsmetode

o        Konsumentatferd

o        Markedsorientert produktutvikling og innovasjon 

o        Hovedfagsveiledning

·        Fjernundervisning 

Web Class Unikom, UiTø

o        Markedsføring og strategi i bedriftsutvikling . (Klikk Studienettet Bedriftsutvikling)

 

Nyheter.

Denne egenproduserte  informasjonstjenesten er et tilbud til studenter ved Norges fiskerihøgskole og andre interesserte i presse, forvaltning og næringsliv som er interessert i informasjon om pågående undervisningstilbud, forskning og utviklingsarbeid  i markedsføring, markedsorientert ledelse og verdiskapning  med spesiell fokus på fiskerinæringen.

Gjennom siden er det etablert linker til undervisningsmateriell, rapporter og spesiell informasjon som er knyttet til undervisning og de pågående forskningsprosjekter.

Siden vil bli utbygget skrittvis og oppdatert regelmessig for presentasjon av nyheter og endringer i opplegg.  Besøk siden regelmessig. Følg med!

 

Dato oppdatert

 

15.2.2000

Fjernundervisning i markedsføring

Studiet er en del av kurset Bedriftsutvikling. (Klikk Studienettet Bedriftsutvikling)

25.02.00

Forelesninger  i F 145 er tilgjengelig på Web. Studenter kan søke adgang. Klikk her

Tjenesten vil senere bli tilrettelagt for andre interesserte.

 

 

 

 

 

Hele Kursplan F-241 høst 2000 klikk her

 

 

Tilbake til hjemmeside Torbjørn Trondsen

Klikk her